پيوندهاي استانداري
فيلم

اخبار مهم هفته- هفته چهارم مردادماه اخبار مهم هفته- هفته چهارم مردادماه اخبار مهم هفته - هفته سوم مردادماه اخبار مهم هفته - هفته سوم مردادماه اخبار مهم هفته - هفته دوم مردادماه اخبار مهم هفته - هفته دوم مردادماه
پيوندهاي ملي
امام

رهبري

رئيس جمهوري

پاد

وزارت كشور
آرشيو فيلم
اخبار مهم هفته- هفته چهارم مردادماه
اخبار مهم هفته- هفته چهارم مردادماه


اخبار مهم هفته - هفته سوم مردادماه
اخبار مهم هفته - هفته سوم مردادماه


اخبار مهم هفته - هفته دوم مردادماه
اخبار مهم هفته - هفته دوم مردادماه


اخبار مهم هفته- هفته اول مردادماه
اخبار مهم هفته- هفته اول مردادماه


اخبار مهم هفته-هفته اول مردادماه
اخبار مهم هفته-هفته اول مردادماه


اخبار مهم هفته- هفته سوم تيرماه
اخبار مهم هفته- هفته سوم تيرماه


اخبار مهم هفته- هفته دوم تيرماه
اخبار مهم هفته- هفته دوم تيرماه


اخبار مهم هفته- هفته چهارم تيرماه
اخبار مهم هفته- هفته چهارم تيرماه


اخبار مهم هفته چهارم خردادماه 98
اخبار مهم هفته چهارم خردادماه 98


برنامه هاي مهم استاندار قم در هفته سوم خرداد 98
برنامه هاي مهم استاندار قم در هفته سوم خرداد 98


برنامه هاي مهم استاندار قم در هفته دوم خرداد
برنامه هاي مهم استاندار قم در هفته دوم خرداد


دیدار استاندار از مسکن مهر
دیدار استاندار از مسکن مهر


بازديد استاندار قم از واحدهاي صنعتي
بازديد استاندار قم از واحدهاي صنعتي


ارتباط با استاندار
اطلاعيه هاي مهم
گزارش تصويري

روز كاري استاندار قم- جمعه مورخ 29-06-98روز كاري استاندار قم- جمعه مورخ 29-06-98 روز كاري استاندار قم- پنج شنبه مورخ 28-06-98روز كاري استاندار قم- پنج شنبه مورخ 28-06-98 روز كاري استاندار قم- چهارشنبه مورخ 27-06-98روز كاري استاندار قم- چهارشنبه مورخ 27-06-98 روز كاري استاندار قم-يكشنبه مورخ 24-06-98روز كاري استاندار قم-يكشنبه مورخ 24-06-98
ادارات و سازمان ها
اوقات شرعي
- معاونت سياسي امنيتي و اجتماعي:
- معاونت هماهنگي امور عمراني:
- معاونت امور اقتصادي و توسعه منابع:
- معاونت هماهنگي امور زائرين:
- روابط عمومي و امور بين الملل:
- بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي:
31620590
31620111
31620104
31620211
31620231
31620146
- تلفن گويا:
- حراست:
- سامد:
- دفتر فرماندار قم:
- فكس :
- كد پستي:
31620380،31620444،31620443
31620286
31620459
37117210
36564357
3718187819