آموزشکده هاي فنی و حرفه ای

آموزشکده فنی وحرفه ای

تلفن

آدرس

آموزشكده فني پسران و دختران

-

قم -75مترى عمارياسرخيابان شهيدقدوسي

آموزشگاه آزاد علمی فروغ دانش

7734255

خ 30 م هنرستان- 20 م شهید رجایی- نبش ک 6

فنی حرفه ای مومن پور

 

بلوار 15خرداد- کوچه 34

آموزشكده فني پسران و دختران

-

قم -75مترى عمارياسرخيابان شهيدقدوسي

آموزشگاه آزاد علمی فروغ دانش

7734255

خ 30 م هنرستان- 20 م شهید رجایی- نبش ک 6

فنی حرفه ای مومن پور

 

بلوار 15خرداد- کوچه 34

آموزشكده فني پسران و دختران

-

قم -75مترى عمارياسرخيابان شهيدقدوسي

آموزشگاه آزاد علمی فروغ دانش

7734255

خ 30 م هنرستان- 20 م شهید رجایی- نبش ک 6

بخش های استانداری

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد