محله های معروف

محله معروف

منطقه

بنياد

4

صفاشهر

4

شهر قائم

1

پانزده خرداد

4

کاسه گرها

1

يزدانشهر

4

سالاريه

4

براسون

1

زنبيل آباد

4

جانباز

4

شهرک سازمان آب

1

زينبيه

4

قلعه يزديها

4

ميرزائيه

4

صادقي

4

زاويه

1

مجيديه

1

قلعه عموحسين

1

زاويه

1

شهرک طالقاني

1

جهان بيني

4

باغ کرباسي

1

مهديه

1

باغ اشرافي

1

شهيدرجايي

1

بلوار امين و ساحلي

4

هنرستان

1

بکايي

4

گلزار

1

دروازه قلعه

1

منبع آب

1

شادقلي

2

سراجه

1

مصلي

4

صدوق

1

دورشهر

1

منبع آب

1

حمام تالار

1

جوي شور

1

شهرک شهرداري

1

مصلي

1

شاه احمدقاسم

1

سنگ بند

1

خندق

1

دربهشت

1

نکويي

1

دروازه کاشان

1

سربخش

1

گذرقلعه

1

سيدان

1

رضويه

1

سلاخ خانه

1

سر حوض

1

صفائيه

1

يخچال قاضي

1

چهار مردان

1

عشقعلي

1

لبچال

1

پامنار

1

چهل اختران

1

چهل درخت

2

باغ شريفي

2

الونديه و گذر صادق

1

علي آباد سعدگان

2

علي آباد

2

نوبهار

1

رضويه

1

تکيه آقا سيد حسني

1

عربستان

1

ارم

1

آلوچو

1

دروازه ري

1

قم نو

3

ميدان نو

3

باغ پنبه

1

شاه سيد علي

1

زاد

2

محمد آباد

2

عمار ياسر

1

باجک يک

1

باغ شازده

3

خاکفرج

3

نوقطار

1

حاج زنبيل

3

نيروگاه

2

زنديان

2

چهارامامزاده

1

مهرآباد

2

پشت انبارنفت

3

سيد معصوم

2

آقا بقال شيخ مهدي نايب حسين

3

زاد

3

حاج خليل

3

شيخ آباد

2

ژاندارمها

3

اسمعيل آباد

3

دروازه چوبي

2

وادي السلام

3

باجک دو

1

توليد دارو و يخچال

3

خانم شيرازي

2

شاه ابراهيم زندآباد

2

حنيف نژاد

3

قلعه کامکار

2

لساني

3

فرهنگيان و شهرباني

3

باجک سه

1

اراضي بهداري

3

شهرک امام حسين

2

طلاب غير ايراني

3

باسکول

3

آزادگان

3

انصار

3

نخودي

3

شهرک فاطميه

2

شهرک مهديه

3

شهرک امام حسن

3

شهرک توانير

3

مسجد امام حسن

3

بخش های استانداری

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد