پيوندهاي استانداري
فيلم
کرونا ویروس
پيوندهاي ملي
امام

رهبري

رئيس جمهوري

پاد

وزارت كشور

سازمان همیاری ها و دهیاری های کشور
معرفي مفاهيم

تعاریف عناوین
استاندار:
اداره امور هر استان به عهده یک نفر مامور عالیرتبه کشوری بنام استاندار واگذار می شود که در حدود مقررات و قوانین جاری مملکت بر فرمانداران، بخشداران و مسئولان ارگانها و نهادهای حوزه ماموریت خود باستثنای مقامات قضایی نظارت عالیه دارد. استانداران در قلمرو ماموریت خود نمایندگان عالی دولت محسوب می شوند و مسئولان اجرای سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت خود هستند و در کلیه امور اجرایی استان نظارت تام و عالیه دارد. استانداران همانند سایر ماموران در استان تابع مقررات و نظام اداری هستند. استاندار طبق قانون استخدام کشوری خارج از کادر است و بالاتر از معاون وزیر کشور است و عملا یک مامور عالی وزارت منصوب می گردد. ( شرح وظایف استاندار)
فرماندار:
فرماندار در حوزه ماموریت خود نماینده دولت و مسئول حفظ سیاست عمومی است و ریاست عالیه بر سایر ادارات و حق نظارت بر تمام حوزه ماموریت خود دارد.
بخشدار:
- بخشدار کسی است که از طرف وزیر کشور در بخش زیر نظر فرماندار انجام وظیفه می نماید (فرهنگ لغت معین).
- بخشدار کسی است که امور یک بخش را تحت نظر فرماندار بعهده دارد (دهخدا).
- اداره امور هر بخش بعهده یک مامور وزارت کشور بنام بخشدار است (وزارت کشور).
اهداف و وظایف
هدف:
اجرای سیاست عمومی دولت در داخل کشور از طریق هماهنگ ساختن فعالیتهای مختلف موسسات دولتی و محلی در استانها ، شهرستانها ، بخشها و دهستانها و دهات مختلف و همچنین برقراری و حفظ و نظم امنیت داخلی و انجام انتخابات عمومی ( ریاست جمهوری - مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان) و سایر انتخابات محلی در سراسر کشور.
وظایف کلی
• 1- اجرای سیاست عمومی دولت در سراسر کشور
• 2- نظارت در کار وظایف ماموران کشوری در استانها - شهرستانها
• 3- حفظ امنیت و انتظامات در سراسر کشور
• 4- حفظ و مراقبت مرزها و انتظام ورود و خروج اتباع ایران و خارجی و ورود و خروج کالا در مرزها
• 5- انجام امر انتخابات عمومی
• 6- نظارت بر عمران شهرها و روستاها و سعی در بالا بردن سطح زندگی عمومی و تامین رفاه و آسایش عمومی
• 7- کمک و مساعدت در بسط آموزش و پرورش عمومی به خصوص در روستاها و نقاط مرزی کشور از طریق سازمانهای مربوطه.
• 8- کمک و اقدام لازم در جلوگیری از بروز بلایات طبیعی از قبیل حریق ، سیل و غیره و مساعدت به آسیب دیدگان از طریق آموزش عمومی و استفاده از کلیه امکانات سازمانهای مربوطه.
• 9- نظارت عمومی در اجرای قانون شهرداری
• 10- اجرای مقررات مربوط به وظیفه عمومی در سراسر کشور
• 11- تهیه و تنظیم آمار نفوس از طریق ثبت هویت و وقایع اربعه کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج برای استفاده عمومی و کمک در پیشرفت عمران و آبادی
• 12- اشتراک مساعی با سازمانهای مربوطه جهت انجام طرحهای عمران محلی
• 13- نظارت بر امر تامین خوار و بار و مایحتاج عمومی
وزارت کشور:
این وزارت در زمان ناصرالدین شاه تاسیس و در سال 1310 اساسنامه آن بنام وزارت داخله به تصویب رسید.
اهداف وزارت کشور:
• 1- حفظ نظم و امنیت در سراسر کشور
• 2- تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چهار چوب قوانین
• 3- اجرای سیاست عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی
• 4- حفظ دست آوردهای انقلاب اسلامی با مشارکت مردم
• 5- نظارت بر اداره نقاط کشور از طریق استانداران ، فرمانداران و بخشداران
• 6- شناسایی هویت افراد
• 7- رفع بحرانهای ناشی از حوادث غیر مترقبه
وظایف وزارت کشور:
• 1- مسائل امنیتی و انتظامی
• 2- مسائل سیاسی و اجتماعی
• 3- مسائل عمرانی و شهرداریها

 

 

استاندار قم
اطلاعيه هاي مهم و مقالات
گزارش تصويري

جلسه هم‌اندیشی با دبیران تشکل‌های دانشجویی و دانشجویان فعال دانشگاه‌های استان در تالار اندیشه دانشگاه قمجلسه هم‌اندیشی با دبیران تشکل‌های دانشجویی و دانشجویان فعال دانشگاه‌های استان در تالار اندیشه دانشگاه قم روز کاری استاندارقم_ جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۹روز کاری استاندارقم_ جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ روز کاری استاندارقم_جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲روز کاری استاندارقم_جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ روزكاري استاندار قم- دوشنبه مورخ 15-09-1400روزكاري استاندار قم- دوشنبه مورخ 15-09-1400
ادارات و سازمان ها
اوقات شرعي
- معاونت سياسي امنيتي و اجتماعي:
- معاونت هماهنگي امور عمراني:
- معاونت امور اقتصادي و توسعه منابع:
- معاونت هماهنگي امور زائرين:
- روابط عمومي و امور بين الملل:
- بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي:
31620590
31620111
31620104
31620211
31620231
31620146
- تلفن گويا:
- حراست:
- سامد:
- دفتر فرماندار قم:
- فكس :
- كد پستي:
31620380،31620444،31620443
31620286
31620459
37117210
36564357
3718187819